TÜZÜĞÜMÜZ

Fethiye Sualtı Derneğinin adın da anlaşılacağı üzere amaç ve gayesi ile nasıl yönetileceğinin yazılı olduğu Dernek Tüzüğümüze ulaşabilirsiniz. (Belge, Microsoft Word 2003 formatındadır.)

Derneğimize üye olmak isteyen arkadaşlarımızın, dernek tüzüğünü okumasında yarar vardır.